About Mirislam

Construction Engineering student at Azerbaijan Architecture and Construction University

Recent Activity

 • Mirislam shared from a Personal Document
  Əzab çəkmək istəyirəm ki, sevim.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Adamın öz ağlı ilə yalan deməsi – başqasının, yad bir adamın ağlı ilə doğru deməsindən yaxşıdır; öz ağlınla yalan deyəndə sən insansan, özgəsinin ağlı ilə doğru deyəndə – sən ancaq quşsan! Doğru yerini tapar, ancaq özgənin ağlı ilə durub-otursan, həyatı gözübağlı keçirə bilərsən; buna misallar olub.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Əyləşməyə cəsarət etmirdim, dayanmağa qorxurdum. Elə gəzirdim ki, elə bil dayanmadan bütün dünyanı dolanmalı idim.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  ancaq gülməlidi: o qızdan ki, həqiqətən, bir balaca xoşum gəlir, ona çox girişə bilmirəm.
  Note: Covdarliqda ucurumdan qoruyan
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Çünki onu rədd etmək deyil, cəlb etmək lazımdır. Adamı özündən rədd etməklə onu düzəltmək olmaz, – o ki uşaq ola!
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Və sonda, qardaşlar, nəbadə tərki-dünyalara qarşı haqsızlıq edəsiniz! Tərki-dünya adam unutmağı bacarmır! O əvəz çıxmağı da bacarmır. Tərki-dünya adam dərin quyu kimidir. Ora daş atmağa nə var, amma elə ki, daş quyunun dibinə düşdü, onu dartıb çıxartmaq istəyən olacaq mi? Tərki-dünya adamın qəlbinə dəyməkdən qorxun! İşdir, onu incitdinizsə, onda onu öldürsəniz yaxşıdır!
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Dünya yeni dəyər yaradanların başına fırlanır – səssizcə fırlanır. Fəqət xalq və şan-şöhrət oyunbazların başına fırlanır – dünyanın gərdişi belədir.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  “Daha qorxmaq niyə – dedi. Ağacın başına gələn insandan da yan keçmir. O yüksəklərə, işığa nə qədər can atırsa, kökləri yerin təkinə, aşağı, zülmətlərə, dibə, – şərə o qədər çox işləyir”.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Yalqız insan, sən sevənlərin yolu ilə gedirsən: sən özünü sevirsən, özünə nifrətin də bundan doğur, yalnız sevənlər belə nifrət edə bilər. Sevən nəsə yaratmaq istəyir, çünki o nifrət edir! Sevdiyinə nifrət etməyən kəs nə bilir sevgi nədir.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Çox tez dəyişilirəm: bu günüm dünənimi inkar edir.
(Azerbaijan)
Mirislam