About Mirislam

Construction Engineering student at Azerbaijan Architecture and Construction University

Recent Activity

 • Mirislam shared from a Personal Document
  Məhəbbət qadını ağıllandırır, kişini isə dayazlaşdırır.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Həyat adama bir də ona görə lazımdır ki, mübarizə aparsın, sadəcə olaraq, nəfəsi nə qədər gedib-gəlir, mübarizə üçün fürsət gözləsin. Ancaq gözləmək də adamı için-için yeyir, ümidlər alt-üst olur, üstəlik, səni gizli bir qorxu hissi də bürüyür ki, tamam əldən düşəcəksən, gözləməkdən üzüləcəgsən, yorulacaqsan, həyatla ayaqlaşa bilməyəcəksən. Adam elə buna görə də əsəblərini yerindən oynadan hər şeyi yerlidibli unutmaq, amansızcasına, rişxəndlə, acı kinayə ilə, peşmançılıq hissi duymadan onun başını biryolluq əzmək, sonra isə tamam başqa adam, özgə bir «mən» olmaq istəmirmi?
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Əlbəttə, başını bulaya-bulaya «daha yetər, bir az ağıllı olmaq lazımdır» deməyə nə var! Ancaq görürsən ki, lənət şeytana, bundan çətin heç nə yox imiş. Neyləyəsən, həyat öz həyatlığında qalır, gah heç nə olur, gah da hər şey...
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Həyatın çox yaxşı qanunu var: heç nə gözləmirsənsə, məyus qalmayacaqsan. Sonrakılar o qədər də təsirli olmur.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Xoşbəxtliyi çox uzaqlarda axtarmaq lazım deyil, o da sadə şeylərdən başlanır.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Xoşbəxtlik həmişə haradasa lap yaxında olur. Sadəcə olaraq, əyilib götürmək lazımdır.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  – Doktor Ravikin özünün xüsusi nəzəriyyəsi var, Dezi. Adını da təsadüflər sistemi qoyub. Bu nəzəriyyəyə görə həqiqətə uyğun olmayan şeylər, az qala, həmişə həqiqət olur.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  – Sən isə yer üzündə müvəqqəti Ravik adlanan, xəyal dünyası tarmar olmuş, zavallı bir romantiksən.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  İki sevənin biri axırda mütləq atır... Ya sən qabağa düşürsən, ya da o... – Bəs neylədin? – Hər şey! – Qədəhi onun əlindən alıb, dibində qalanı başına çəkdi.–Əlimdən gələni elədim, ancaq bir şey çıxmadı. Yaman bədbəxt idim onda.
 • Mirislam shared from a Personal Document
  Bir iş tutmaq istəyəndə, qabaqcadan onun nəticəsini soruşma, yoxsa eləməyəcəksən.
(Azerbaijan)
Mirislam