Recent Activity

 • bayu shared from a Personal Document
  Reroncening keterangan punika perlu sanget kagem lambaraning mangudi dhateng satunggaling tujuan, murih mboten tumpang suh ing pawingkingipun, jalaran sampun nyata mangertosi dhateng bedaning elmu utawi kawruh, bedaning pangudi lan caranipun, wekasan ugi bedaning pikolehipun. Menawi sedaya para janma saindhenging bawana sampun saged ngagem raos ingkang mekaten punika, genah badhe tansah ayem lan tentrem lahir lan batosipun.
 • bayu shared from a Personal Document
  I’ve never had a child, and I’ve never gotten old. I don’t know why. I have seen beauty in countless things. I have fallen in love, and she is the one who endures. I killed her once and died for her many times and I still have nothing to show for it. I always search for her; I always remember her. I carry the hope that someday she will remember me.
  Note: believe or not.. .all of you still in my memory.. .
 • bayu shared from a Personal Document
  I HAVE LIVED more than a thousand years. I have died countless times. I forget precisely how many times. My memory is an extraordinary thing, but it is not perfect. I am human.
  Note: maybe.. .